Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Cito-tussentoetsen

In alle klassen worden deze weken de Cito-tussentoetsen gemaakt op het gebied van rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en woordenschat. Ook bij de kleuters worden Cito-toetsen afgenomen (in hun geval bij rekenen en taal). Met de scores kan worden bekeken wat de leervorderingen van de leerlingen en die van de groep als geheel zijn. De scores kunnen worden besproken op de (verplaatste) spreekavond van maandag 19 of dinsdag 20 februari a.s.  


Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online