Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen verplicht om ook de voorschoolse opvang te verzor-gen.

De basisscholen ’t Wold en De Regenboog hebben besloten de voorschoolse opvang uit te besteden aan Small Society. Deze organisatie is gespecialiseerd in de opvang van kinderen. De kwaliteit van de opvang is daarmee gegarandeerd. Small Society heeft in het hoofdgebouw van ’t Wold aan de Flevoweg een ruimte gehuurd, waar de voor- en later ook naschoolse opvang plaatsvindt.

Voorschoolse opvang (in een ruimte van ’t Wold dus) is mogelijk vanaf 07.30 uur tot 08.30 uur. De kosten bedragen € 5,- per kind per keer. Wie gebruik wil maken van voorschoolse opvang kan contact opnemen met Small Society. Small Society is te bereiken onder telefoonnummer 036 – 522 6991.

Tot slot en voor de volledigheid:

 • Wie arbeid en zorg combineert krijgt minimaal een derde tot ruim 90% van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Meer info hierover: www.toeslagen.nl.
 • Er kunnen maximaal vijftien kinderen gebruik maken van de voorschoolse opvang op ’t Wold. Zowel ’t Wold als De Regenboog voldoen hiermee wettelijk aan hun verplichting voorschoolse opvang te regelen. Wanneer er geen mogelijkheid meer is om via Small Society de voorschoolse opvang te regelen moeten ouders/verzorgers zelf alternatieven zoeken.
 • De afspraken die gemaakt zijn tussen ’t Wold, De Regenboog en Small Society vallen onder het zogenoemde ‘Makelaarsmodel’. Dit wil zeggen dat beide scholen een convenant sluiten met de kinderopvangaanbieder Small Society. Voor ouders is dit een duidelijk model. De school zorgt voor onderwijs en Small Society voor voorschoolse opvang. Ouders hebben dus met twee duidelijk van elkaar te onderscheiden partijen te maken.

De eventuele naschoolse opvang van kinderen van De Regenboog wordt eveneens geregeld door Small Society. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen (036 -522 6991) en krijgen dan alle gewenste informatie. Website: www.smallsociety.nl.

  • AgendaDeze maand

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online