Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Het schoolteam

We streven ernaar elke groep te voorzien van één of hooguit twee vaste leerkracht(en). Is er sprake van een combinatiegroep, dan is een derde leerkracht ook mogelijk. We geven de voorkeur aan ‘enkele’ groepen, maar om schoolorganisatorische redenen wordt er incidenteel ook gekozen voor een combinatiegroep; het zitten in zo’n combinatiegroep biedt beslist ook voordelen!

 

Naast de ‘gewone’ groepsleerkrachten zijn op De Regenboog aanwezig:

 

1. Eén r.t.’er dat wil zeggen remedial teacher. De r.t.’er is een groepsleerkracht die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van leerlingen met bepaalde problemen.

De desbetreffende kinderen kunnen dan gedurende een zekere periode individueel of in kleine groepjes extra aandacht krijgen. De r.t.’er is Riët Hofman.

 

2. Een i.b.’er, dat wil zeggen intern(e) begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg binnen de school. Bij deze taak horen onder meer: het volgen van de zorgleerling gedurende zijn/haar schoolloopbaan, het opzetten van een heldere zorgstructuur en het regelmatig overleg voeren hierover zowel binnen als buiten de school. Tevens leidt de i.b.’er de leerlingbesprekingen. Onze i.b.'er is Bianca Ras. 

 

3. Specialisten. Het leerkrachtenteam van De Regenboog doet volop aan scholing. Gezamenlijk wordt momenteel handelingsgericht werken opgepakt, waarbij in elke klas met groeps(handelings)plannen wordt gewerkt. Ook individuele leerkrachten kunnen zich in bepaalde vakken specialiseren. Zo behaalde Angela Brons de kwalificatie ‘rekenspecialist’. Eerder deed ze reeds de opleiding voor interne coach. Voorts beschikt De Regenboog over een gedragsspecialist (Bianca Ras), een leescoördinator (Riët Hofman), een cultuurcoördinator (Gerrie Looman), twee taalcoördinatoren (Elise Mol en Claudia van Broekhuizen) en een hoogbegaafdheidscoördinator (Mannes Schoppink). 

 

6. Ambulant begeleider. De ambulant begeleider is niet rechtstreeks in dienst van de school, maar in die van de overkoepelende Stichting Codenz. De ambulant begeleider komt ‘op afroep’ indien een bepaald kind leer- of gedragsmoeilijkheden vertoont en de leerkracht van de desbetreffende groep denkt, uiteraard na overleg met de intern begeleider, dat enige (extra) begeleiding gewenst is. 

 
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online